Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

15.03.2021

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 18 грудня 2017 року фактично скасовується дія закону України «Про екологічну експертизу» та вводиться новий порядок проведення оцінки впливу на довкілля, який є більш сучасним та європейським, в його основі лежить Директива № 2001/42 ЄС «Про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище», яку Україна зобов’язалася впровадити згідно з Угодою про асоціацію з ЄС. Прийняття закону також вимагалось відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору «Про заснування Енергетичного співтовариства». Тобто, проведення екологічної експертизи скасовується.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» забороняє суб’єкту господарювання здійснювати заплановану діяльність, а саме: погоджувати проектні документи на будівництво, без проходження процедури та отримання  висновку про оцінку впливу на довкілля, якщо підприємство підлягає дії Закону.

Якщо підприємство не підлягає дії закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  і його діяльність не включена до Додатку «Е» ДБН А.2.2-1-2003, у складі проектної документації повинен бути розділ оцінки впливів на навколишнє середовище, який проходить загальну експертизу.

Перехідні положення Закону:

  1. У випадку, якщо суб’єктом господарювання зроблено висновок екологічної експертизи до введення в дію закону, то такий висновок зберігає чинність та має статус висновку з оцінки впливу на довкілля.
  2. У випадку, коли суб’єкти господарювання отримали рішення про початок діяльності, то оцінки впливу на довкілля не потрібно.

Необхідність проведення ОВД за видами планованої діяльності визначається в ст.3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля». Діяльності суб’єкта господарювання розділяють на першу та другу категорії. Якщо − належить до першої категорії, то всі документи в процесі оцінки впливу на довкілля надсилаються до Мінприроди. Якщо ж планова діяльність відноситься до другої категорії, то розроблені документи надсилаються в територіальний орган.

Всі документи в процесі оцінки впливу на довкілля завантажуються в Єдиний реєстр ОВД.

Звіт з оцінки впливу на довкілля є публічним. Він також розміщується в місцях, де б громадськість мала вільний доступ для ознайомлення. Під час громадських слухань йде обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. У звіті з ОВД зазначаються результати проведених досліджень впливу на біорізноманіття, атмосферне повітря, водні об’єкти та ґрунти.

Розглянемо етапи проведення оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ч. 1 Ст. 2 Закону  «Про оцінку впливу на довкілля» , ОВД – це адміністративна процедура, яка має чітко визначені етапи:

  1. Визначення необхідності проведення ОВД (відповідно до ст. 3 Закону);
  2. Направлення повідомлення про планову діяльність;
  3. Підготовка суб’єктом господарювання звіту з ОВД (відповідно до ст. 5,6,14 Закону);
  4. Проведення громадських слухань та громадських обговорень (відповідно до ст. 7,8,14 Закону);
  5. Аналіз уповноваженим органом наданої у звіті з оцінки впливу інформації, а також інформації від громадськості (громадського обговорення), від процедури оцінки транскордонного впливу, тощо;
  6. Надання уповноваженим органом висновку ОВД з врахуванням результатів аналізу первинної інформації (відповідно до ст. 9 п. 3 цього Закону);
  7. Врахування висновку з ОВД при провадженні господарської діяльності.
  8. Післяпроектний моніторинг.

Експерти ТОВ «Екологічний консалтинг» нададуть Вам БЕЗКОШТОВНУ консультацію та нададуть відповідь на всі питання, що Вас цікавлять. Телефонуйте!

 

Замовити послугу: